Lietuvos mokslų akademijos Leidybos skyrius
    Tel. +370 5 2626851, +370 5 2613620 El. paštas leidyba@lma.lt
Menotyra / Studies in Art

ISSN 1392-1002
ISSN 2424-4708 (online)

2006 m. Nr. 3

Lietuvos jėzuitų provincijos mūrininkai: Stanisławo Bohdziewicziaus karta | Bricklayers of the Lithuanian Jesuit Province: the generation of Stanisław Bohdziewicz
Neringa MARKAUSKAITĖ

Straipsnio objektas: Lietuvos jėzuitų provincijos mūrininkai. Tikslas: atskleisti Lietuvos jėzuitų provincijos pirmosios mūrininkų kartos ir jėzuito mūrininko Stanisławo Bohdziewicziaus veiklą (1608–1678 m.). Pasirėmus jėzuitų archyviniais šaltiniais, naudojant chronologinį lyginamąjį metodą aiškinamasi, kokius statybos darbus galėjo ir gebėjo atlikti aukštojo mokslo neišėjęs jėzuitas brolis mūrininkas. Publikuojamas jėzuito S. Bohdziewicziaus nekrologo tekstas, kuris kaip amatininko dvasinio gyvenimo šaltinis, gali būti įdomus menotyrininkams, istorikams ir kultūrologams, tyrinėjantiems Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės vienuolynų kultūrą, architektų bei amatininkų gyvenimą ir veiklą.

Raktažodžiai: XVII a. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės architektūra; Lietuvos jėzuitų provincija, statybos; jėzuitai mūrininkai; Stanisławas Bohdziewiczius

Numeriai:

2016 - T.23
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2015 - T.22
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2014 - T.21
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2013 - T.20
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2012 - T.19
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2011 - T.18
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2010 - T.17
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2009 - T.16
Nr.1-2, Nr.3-4

2008 - T.15
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2007 - T.14
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2006
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2005
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2004
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2003
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2002
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2001
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4