Lietuvos mokslų akademijos Leidybos skyrius
    Tel. +370 5 2626851, +370 5 2613620 El. paštas leidyba@lma.lt
Menotyra / Studies in Art

ISSN 1392-1002
ISSN 2424-4708 (online)

2006 m. Nr. 3

Joniškėlio bažnyčios didysis altorius: istorija, meninės ypatybės, kūrėjų paieška | The high altar of the Joniškėlis church: history, artistic features and search for its creators
Regimanta STANKEVIČIENĖ

Straipsnio objektas: Joniškėlio Švč. Trejybės bažnyčios didysis altorius. Tikslas: nustatyti tiriamojo altoriaus reikšmę ir vietą to meto Lietuvos bažnyčių įrenginių kontekste. Uždaviniai: 1) patikslinti duomenis apie Joniškėlio bažnyčios statybą ir jos didžiojo altoriaus sukūrimą; 2) išnagrinėti altoriaus ikonografiją; 3) apibūdinti jo vietą tarp kitų XVIII a. paskutiniojo ketvirčio Lietuvos mūrinių altorių; 4) inicijuoti altoriaus kūrėjų paieškas, palyginti jo statulas ir reljefus su žinomų XVIII a. paskutiniojo ketvirčio Lietuvos skulptorių darbais. Metodai: istorinis, ikonografinis ir lyginamasis.

Raktažodžiai: Joniškėlio Švč. Trejybės bažnyčia, Joniškėlio bažnyčios didysis altorius, katalikų dailės ikonografija, barokas, ankstyvasis klasicizmas, baroko ir klasicizmo sąsajos, Lietuvos XVIII a. IV ketv. skulptūra, Benediktas Karpis, Tomasso Righi,

Numeriai:

2016 - T.23
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2015 - T.22
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2014 - T.21
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2013 - T.20
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2012 - T.19
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2011 - T.18
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2010 - T.17
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2009 - T.16
Nr.1-2, Nr.3-4

2008 - T.15
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2007 - T.14
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2006
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2005
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2004
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2003
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2002
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2001
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4