Lietuvos mokslų akademijos Leidybos skyrius
    Tel. +370 5 2626851, +370 5 2613620 El. paštas leidyba@lma.lt
Menotyra / Studies in Art

ISSN 1392-1002
ISSN 2424-4708 (online)

2006 m. Nr. 4

Lietuvių tarpukario režisūros poslinkiai teatro kritikos veidrodyje | Improvements in Lithuanian interwar direction reflected in theatre criticism
Laura BLYNAITĖ

Straipsnyje nagrinėjama lietuvių teatro kritikos raida XX a. 3–4 dešimtmetyje. Šio laikotarpio teatro kritikos poslinkiai išryškinami aptariant reikšmingus Valstybės teatre režisuotus B. Dauguviečio, A. Olekos-Žilinsko, M. Čechovo, A. Jakševičiaus ir R. Juknevičiaus spektaklius.

Raktažodžiai: teatro kritika, teatro režisūra, režisūrinė koncepcija, Valstybės teatras Kaune

Numeriai:

2016 - T.23
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2015 - T.22
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2014 - T.21
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2013 - T.20
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2012 - T.19
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2011 - T.18
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2010 - T.17
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2009 - T.16
Nr.1-2, Nr.3-4

2008 - T.15
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2007 - T.14
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2006
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2005
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2004
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2003
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2002
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2001
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4