Lietuvos mokslų akademijos Leidybos skyrius
    Tel. +370 5 2626851, +370 5 2613620 El. paštas leidyba@lma.lt
Menotyra / Studies in Art

ISSN 1392-1002
ISSN 2424-4708 (online)

2007 m. Nr. 1

Styginių muzikos instrumentų semantika Senajame Testamente | The semantics of string instruments in the Old Testament
Kamilė RUPEIKAITĖ

Šventajame Rašte, ypač Senajame Testamente, muzikiniai vaizdiniai sudaro ženklią biblinės minties sklaidos dalį, tačiau muzikinė biblistika Lietuvoje tebėra nauja sritis. Straipsnyje analizuojami svarbią reikšmę Senajame Testamente užimantys styginiai muzikos instrumentai: aptariamos styginių funkcijos Jeruzalės Šventyklos ritualuose ir pasaulietinėje muzikoje, jų santykis su kitais instrumentais bei simboliškumas bibliniuose tekstuose, styginių instrumentų pavadinimų lietuviškųjų atitikmenų problema.

Raktažodžiai: Šventasis Raštas, Senasis Testamentas, styginiai instrumentai, levitai, kinoras, nevelis, psalmės

Numeriai:

2016 - T.23
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2015 - T.22
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2014 - T.21
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2013 - T.20
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2012 - T.19
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2011 - T.18
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2010 - T.17
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2009 - T.16
Nr.1-2, Nr.3-4

2008 - T.15
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2007 - T.14
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2006
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2005
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2004
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2003
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2002
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2001
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4