Lietuvos mokslų akademijos Leidybos skyrius
    Tel. +370 5 2626851, +370 5 2613620 El. paštas leidyba@lma.lt
Menotyra / Studies in Art

ISSN 1392-1002
ISSN 2424-4708 (online)

2007 m. Nr. 2

Žemaitijos vyskupų Antano Dominyko Tiškevičiaus ir Jono Dominyko Lopacinskio architektūros užsakymai | Building orders of Antoni Dominik Tyszkiewicz and Jan Dominik Łopaciński, Bishops of Samogitia
Auksė KALADŽINSKAITĖ

Straipsnio objektas: Žemaitijos vyskupų Antano Dominyko Tiškevičiaus ir Jono Dominyko Lopacinskio architektūros užsakymai. Tikslas: remiantis istoriniais šaltiniais nustatyti ir patikslinti konkrečius šių Žemaitijos vyskupų architektūros užsakymus, atskleisti, su kokiais meistrais buvo bendradarbiaujama, kaip mezgėsi atlikėjo ir užsakovo santykiai, nustatyti jų trukmę.

Raktažodžiai: architektūros užsakymai, Žemaitijos vyskupija, vyskupas Antanas Dominykas Tiškevičius, vyskupas Jonas Dominykas Lopacinskis, architektas Johanas Christophas Glaubitzas, architektas Janas Wilhelmas Frezeris, vėlyvasis barokas, Vilnius, Kairėnai, Var

Numeriai:

2016 - T.23
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2015 - T.22
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2014 - T.21
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2013 - T.20
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2012 - T.19
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2011 - T.18
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2010 - T.17
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2009 - T.16
Nr.1-2, Nr.3-4

2008 - T.15
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2007 - T.14
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2006
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2005
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2004
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2003
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2002
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2001
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4