Lietuvos mokslų akademijos Leidybos skyrius
    Tel. +370 5 2626851, +370 5 2613620 El. paštas leidyba@lma.lt
Menotyra / Studies in Art

ISSN 1392-1002
ISSN 2424-4708 (online)

2007 m. Nr. 2

Lietuvos dailė vokiečių okupacijos metais (1941–1944) | Lithuanian art during the German occupation (1941–1944)
Giedrė JANKEVIČIŪTĖ

Straipsnyje apžvelgiamas Lietuvos dailės gyvenimas ir dailė Antrojo pasaulinio karo metais, aptariamos dailės gyvenimo galimybės ir pagrindinės formos. Remiantis dailės žanrine struktūra bei stiliaus ypatumais įvardijamos vyraujančios estetinės nuostatos. Apibendrinus medžiagą konstatuojama, kad okupantų civilinė valdžia leido plėtotis dailės gyvenimui: Vilniuje ir Kaune veikė dailės muziejai, dvi aukštosios dailės mokyklos, Lietuvos dailininkų sąjunga (LDS). LDS koordinavo dailininkų veiklą, organizavo apžvalgines dailės parodas, teikė materialinę pagalbą sąjungos nariams. Parodos ir legaliai leidžiamų periodinių leidinių surengti konkursai skatino dailininkų kūrybą, kartu padėjo okupacinei valdžiai kontroliuoti dailės turinį bei stilių. Iš viešojo dailės gyvenimo buvo išstumti kairiųjų pažiūrų dailininkai bei nelietuvių kilmės meno kūrėjai – lenkai ir žydai. Nuo 4-ojo dešimtmečio pabaigos Lietuvos dailėje plitęs tradicionalizmas atitiko Trečiojo reicho oficialų stilių, tad atviros konfrontacijos su modernizmu beveik nepasitaikė, išskyrus iš 1944 m. apžvalginės dailės parodos išmestus Antano Gudaičio paveikslus. Straipsnio pabaigoje prieinama prie išvados, kad karo metais Lietuvoje egzistavo minimalios sąlygos dailės gyvenimui. Lietuvos dailininkai stengėsi išlaikyti status quo ir užėmė laukimo poziciją. Jie nedalyvavo kultūrinėje rezistencijoje, tačiau ir nesistengė specialiai įtikti vokiečiams, kurti propagandinį meną. Okupacijos išgyvenimus atspindi tik pavieniai kūriniai ir tik paslėpta, alegorine ar simboline forma.

Raktažodžiai: Antrasis pasaulinis karas, autocencūra, cenzūra, dailė, Lietuva, kolaboravimas,kultūrinė rezistencija, meno gyvenimo kontrolė, okupacija, propagandinė dailė

Numeriai:

2016 - T.23
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2015 - T.22
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2014 - T.21
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2013 - T.20
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2012 - T.19
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2011 - T.18
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2010 - T.17
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2009 - T.16
Nr.1-2, Nr.3-4

2008 - T.15
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2007 - T.14
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2006
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2005
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2004
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2003
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2002
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2001
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4