Lietuvos mokslų akademijos Leidybos skyrius
    Tel. +370 5 2626851, +370 5 2613620 El. paštas leidyba@lma.lt
Menotyra / Studies in Art

ISSN 1392-1002
ISSN 2424-4708 (online)

2007 m. Nr. 3

XIV–XV a. LDK varpai | The oldest bells of Lithuania
Gražina Marija MARTINAITIENĖ

dienų išlikę katalikų kulto pastatuose arba žinomi tik iš istorinių dokumentų. Pasitelkus faktologinį ir analitinį metodus, aptariama šių liejinių – muzikos instrumentų ir taikomosios dailės objektų – kilmė, radimosi Lietuvoje aplinkybės bei paskirtis, meninės ypatybės. Remiantis XX a. antrosios pusės tyrinėjimų duomenimis, verifikuojami kai kurie M. Brenšteino 1924 m. rašytos LDK liejybos apybraižos teiginiai.

Raktažodžiai: Lietuvos liejyba, Lietuvos taikomoji dailė, kampanologija, varpai, Mykolas Brenšteinas, Teodoras Narbutas, K. S. Skobeltas, Ustiakas, Valimantaičiai-Kęsgailos, inskripcija

Numeriai:

2016 - T.23
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2015 - T.22
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2014 - T.21
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2013 - T.20
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2012 - T.19
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2011 - T.18
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2010 - T.17
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2009 - T.16
Nr.1-2, Nr.3-4

2008 - T.15
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2007 - T.14
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2006
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2005
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2004
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2003
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2002
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2001
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4