Lietuvos mokslų akademijos Leidybos skyrius
    Tel. +370 5 2626851, +370 5 2613620 El. paštas leidyba@lma.lt
Menotyra / Studies in Art

ISSN 1392-1002
ISSN 2424-4708 (online)

2007 m. Nr. 3

Sunykusių audyklų pėdsakais: Vilnius, Skapiškis, Santekliai | Traces of old weaving workshops: Vilnius. Skapiškis. Santekliai
Lijana ŠATAVIČIŪTĖ

Straipsnio objektas – mažiau žinomų XIX a. pabaigos–XX a. I pusės audimo raidos faktų apžvalga, papildysianti iki šiol fragmentiškai nušviestą modernios lietuvių tekstilės organizacinį periodą. Daugiausia kalbama apie audimo puoselėtojas, dirbtuviųmokyklų steigėjas, prisidėjusias prie tradicinio amato tęstinumo, nepretenduojant į visapusišką audyklų organizatorių nuveiktų darbų arba audėjų sukurtų dirbinių analizę. Pasitelkus rašytinius ir archyvinius šaltinius, taikant daugiausia faktografinį tyrinėjimo metodą, siekiama tekstilės istoriją papildyti informacija, praplėsiančia praėjusio amžiaus pirmųjų dešimtmečių audimo raidos panoramą.

Raktažodžiai: XX a. I pusės lietuvių tekstilė, audimo dirbtuvės, dailieji amatai, Ona Bagnickaitė, Anna Mohl (Ona Molytė, Ona Moliūtė), Vanda Silvestravičaitė (Silvestravičiūtė), Antanas Žmuidzinavičius

Numeriai:

2016 - T.23
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2015 - T.22
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2014 - T.21
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2013 - T.20
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2012 - T.19
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2011 - T.18
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2010 - T.17
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2009 - T.16
Nr.1-2, Nr.3-4

2008 - T.15
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2007 - T.14
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2006
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2005
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2004
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2003
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2002
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2001
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4