Lietuvos mokslų akademijos Leidybos skyrius
    Tel. +370 5 2626851, +370 5 2613620 El. paštas leidyba@lma.lt
Menotyra / Studies in Art

ISSN 1392-1002
ISSN 2424-4708 (online)

2007 m. Nr. 3

Lietuvių tautinis sceninis kostiumas 1940–1970 m.: idėja ir forma | Lithuanian national scenic costume of 1940–1970: concept and shape
Teresė JURKUVIENĖ

Straipsnyje analizuojamas lietuvių tautinis sceninis kostiumas, jo susiformavimo aplinkybės ir raida 1940–1970 metais. Kostiumo sampratos ir formų kaita siejama su
laikotarpiui būdinga bendrąja liaudies kūrybos paveldo interpretacija, masinės kultūros apraiškomis, tuo metu kūrusių dailininkų bei kitų kultūros veikėjų veikla.

Raktažodžiai: tautinis kostiumas, liaudies drabužiai, interpretacija, samprata, dainų šventė

Numeriai:

2016 - T.23
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2015 - T.22
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2014 - T.21
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2013 - T.20
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2012 - T.19
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2011 - T.18
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2010 - T.17
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2009 - T.16
Nr.1-2, Nr.3-4

2008 - T.15
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2007 - T.14
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2006
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2005
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2004
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2003
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2002
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2001
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4