Lietuvos mokslų akademijos Leidybos skyrius
    Tel. +370 5 2626851, +370 5 2613620 El. paštas leidyba@lma.lt
Menotyra / Studies in Art

ISSN 1392-1002
ISSN 2424-4708 (online)

2007 m. Nr. 4

Romualdas Juknevičius Telšių Žemaičių teatre (1946–1948) | Romualdas Juknevičius in the Samogitian Theater of Telšiai (1946–1948)
Irena ALEKSAITĖ

Straipsnyje aptariama mėgėjų teatro galimybė tapti profesionaliu kolektyvu ir tam reikalingos sąlygos. Pavyzdys – žymaus lietuvių teatro režisieriaus Romualdo Juknevičiaus itin produktyvus darbas su mėgėjų teatru Telšiuose. Analizuojama Telšių mėgėjiško teatro prieškario veikla ir palaipsnė raida į valstybės išlaikomo teatro statusą, tapsmą profesionaliu dramos teatru. Ypatingas dėmesys sutelkiamas į režisieriaus R. Juknevičiaus atvykimą į Telšių Žemaičių teatrą, primenama jo politinės tremties istorija. Analizuojamas R. Juknevičiaus darbo su aktoriais režisūrinis metodas ugdant jų vaidybos meistriškumą, ieškant maksimalių kūrybinių užduočių vaidintojams. Aptariamos pokario metų sovietinio okupacinio režimo sceninės veiklos sąlygos, draudimai, repertuaras, stipriai atsiliepę ir R. Juknevičiaus režisūrai, ir Žemaičių teatro trupei, slopinę jų kūrybiškumą, siaurinę jų scenines užmačias.

Raktažodžiai: režisūrinė interpretacija, režisūrinė koncepcija, vaidybos meistriškumas, charakteringumas, amplua tipažai, režisūrinis metodas

Numeriai:

2016 - T.23
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2015 - T.22
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2014 - T.21
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2013 - T.20
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2012 - T.19
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2011 - T.18
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2010 - T.17
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2009 - T.16
Nr.1-2, Nr.3-4

2008 - T.15
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2007 - T.14
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2006
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2005
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2004
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2003
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2002
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2001
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4