Lietuvos mokslų akademijos Leidybos skyrius
    Tel. +370 5 2626851, +370 5 2613620 El. paštas leidyba@lma.lt
Menotyra / Studies in Art

ISSN 1392-1002
ISSN 2424-4708 (online)

2008 m. Nr. 1

„Mano širdis rauda kaip fleita...“ Ugavo ir chalilio simboliškumas Senojo Testamento tekstuose | “My heart laments like a flute...” Ugav and chalil symbolism in the Old Testament texts
Kamilė RUPEIKAITĖ

Senajame Testamente, arba hebrajiškoje Biblijoje, muzikiniai vaizdiniai yra svarbi simboliškumo apraiška. Įvairiausiuose tekstuose – poetiniuose, istoriniuose, pranašų regėjimuose ir kt. – minimi muzikos instrumentai byloja išskirtinę teksto prasmės sustiprintojo ir emocinės žinios skleidėjo reikšmę. Straipsnis skiriamas Senajame Testamente minimiems pučiamiesiems muzikos instrumentams ugavui ir chaliliui, kurie daugiausia buvo susiję su pasaulietiniu muzikavimu ir gyvenimo ritualais. Aptariamas jų santykis su kitais instrumentais bei semantika bibliniuose tekstuose, lietuviškų jų pavadinimų problema.

Raktažodžiai: hebrajiškoji Biblija, Senasis Testamentas, pučiamieji instrumentai, ugavas, chalilis

Numeriai:

2016 - T.23
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2015 - T.22
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2014 - T.21
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2013 - T.20
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2012 - T.19
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2011 - T.18
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2010 - T.17
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2009 - T.16
Nr.1-2, Nr.3-4

2008 - T.15
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2007 - T.14
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2006
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2005
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2004
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2003
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2002
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2001
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4