Lietuvos mokslų akademijos Leidybos skyrius
    Tel. +370 5 2626851, +370 5 2613620 El. paštas leidyba@lma.lt
Menotyra / Studies in Art

ISSN 1392-1002
ISSN 2424-4708 (online)

2008 m. Nr. 1

Muzikinis ugdymas Lietuvoje XVIII a. pabaigoje–XIX amžiuje. Bažnyčių mokyklos | Musical education in Lithuania (end of the 18th–19th c.). The church schools
Laima BUDZINAUSKIENĖ

Straipsnyje aptariamas muzikinis lavinimas įvairiose Lietuvos ugdymo įstaigose XVIII a. pabaigoje–XIX amžiuje. Pagrindinis publikacijos objektas – bažnyčių mokyklos, bursos, vargonininkų rengimas dvarų mokyklose, pedagoginėse seminarijose, kursuose. Tyrimo tikslas – atskleisti bažnyčių muzikantų rengimą bei bažnytinių mokyklų veiklą minimu laikotarpiu Lietuvoje ir bendrame Vakarų Europos muzikinio ugdymo kontekste. Publikacijoje apžvelgiamos dvarų mokyklos, muzikos mokymas pradžios, kitose bendro lavinimo mokyklose, turėjusiose tiesioginį ryšį su muzikavimu bažnyčiose. Muzikinis ugdymas Lietuvoje gvildenamas taikant istorinį aprašomąjį metodą. Straipsnyje pateikiama naujai surasta archyvinė medžiaga, analizuojama mokslinė literatūra ir šaltiniai, susiję su pagrindiniu publikacijos objektu.

Raktažodžiai: Lietuva, XVIII a. pabaiga–XIX amžius, muzikinis ugdymas, bažnyčių mokyklos, bursos, kursai, vargonininkai

Numeriai:

2016 - T.23
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2015 - T.22
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2014 - T.21
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2013 - T.20
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2012 - T.19
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2011 - T.18
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2010 - T.17
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2009 - T.16
Nr.1-2, Nr.3-4

2008 - T.15
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2007 - T.14
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2006
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2005
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2004
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2003
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2002
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2001
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4