Lietuvos mokslų akademijos Leidybos skyrius
    Tel. +370 5 2626851, +370 5 2613620 El. paštas leidyba@lma.lt
Menotyra / Studies in Art

ISSN 1392-1002
ISSN 2424-4708 (online)

2008 m. Nr. 2

Dailininkų eksperimentai baleto teatre | Experiments of visual artists on the stage of Lithuanian ballet
Helmutas ŠABASEVIČIUS

Lietuvos teatro dailės raida nuoseklumo įgavo tik XX a. II pusėje, kai į Lietuvos dailės mokymo programas buvo įtrauktas sistemingas scenografijos mokymas. Iki tol teatro dailės meistrai, kūrę Lietuvoje, patirties įgaudavo praktiniame darbe, mokydamiesi vienas iš kitų, žinių sėmėsi stebėdami teatro procesus, bendraudami su režisieriais ir aktoriais. Dailės ir teatro istorijos fenomenas – XX a. pirmajame dešimtmetyje susiformavusi nauja estetika, kurią visų pirma sąlygojo artimas šio laikotarpio baleto menininkų bendradarbiavimas su dailės kūrėjais. 1909–1929 m. Paryžiuje vykę vadinamieji Rusų sezonai paveikė ne tik teatro ar šokio kultūrą, bet ir kitas sferas – taikomąją dailę, o ypač kostiumo dizainą. Šiuo laikotarpiu susiformavę kūrybingi, dažnai eksperimentinio pobūdžio dailininkų ir šokio menininkų dialogai tipologiškai pasikartoja ir vėliau. Straipsnio tikslas – apžvelgti perspektyvius XX a. choreografų ir dailininkų kūrybinio bendradarbiavimo atvejus, atskleisti jų poveikį abiejų meno sričių tolesnei raidai.

Raktažodžiai: baletas, scenografija, dekoracija, teatro kostiumas

Numeriai:

2016 - T.23
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2015 - T.22
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2014 - T.21
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2013 - T.20
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2012 - T.19
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2011 - T.18
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2010 - T.17
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2009 - T.16
Nr.1-2, Nr.3-4

2008 - T.15
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2007 - T.14
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2006
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2005
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2004
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2003
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2002
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2001
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4