Lietuvos mokslų akademijos Leidybos skyrius
    Tel. +370 5 2626851, +370 5 2613620 El. paštas leidyba@lma.lt
Menotyra / Studies in Art

ISSN 1392-1002
ISSN 2424-4708 (online)

2008 m. Nr. 4

Vilniaus marionečių teatras | Vilnius Marionette Theatre
Malgorzata ABRAMOWICZ

Straipsnyje aptariama Vilniuje prieš Antrąjį pasaulinį karą gimusio Vilniaus marionečių teatro istorija. Jo įkūrėjos buvo trys Totwenų šeimos moterys – Olga Dobužinska-Totwen ir dvi jos dukterys – Ewa ir Irena. Vilniaus marionečių teatras (Wilenski Teatr Lątek) buvo kuriamas Peterburgo XX a. pradžios garsios dailininkų grupės „Meno pasaulis“ dvasia, jo stilistika rėmėsi praėjusio amžiaus pradžios Vakarų Europos meno ir teatro avangardu, eksperimentinių scenų patirtimi. Į marionečių teatro veiklą įsitraukė kiti Vilniaus teatralai. Užkluptos Antrojo pasaulinio karo, okupacijų, pokario represijų, ideologiškai varžomos 1945 m. Totwen repatrijavo į Lenkiją. Jų lėlių teatras, dar ilgai vadintas Vilniaus marionečių teatru, vaidino įvairiuose Lenkijos miestuose, kol apsistojo Gdanske ir veikė čia ligi 1958 metų.

Raktažodžiai: lėlių teatras, istorija, meninė kryptis, dailės sambūris, dailės ir teatro avangardas, represijos, okupacija, repatriacija

Numeriai:

2016 - T.23
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2015 - T.22
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2014 - T.21
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2013 - T.20
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2012 - T.19
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2011 - T.18
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2010 - T.17
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2009 - T.16
Nr.1-2, Nr.3-4

2008 - T.15
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2007 - T.14
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2006
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2005
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2004
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2003
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2002
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2001
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4