Lietuvos mokslų akademijos Leidybos skyrius
    Tel. +370 5 2626851, +370 5 2613620 El. paštas leidyba@lma.lt
Menotyra / Studies in Art

ISSN 1392-1002
ISSN 2424-4708 (online)

2008 m. Nr. 4

Žydų lėlių teatras Maidim | Jewish Maidim Puppet Theatre
Dovydas JUDELEVIČIUS

Straipsnyje apžvelgiama Vilniuje 1933–1941 m. veikusio žydų lėlių teatro Maidim veikla, pristatoma pavadinimo kilmė, trumpa teatro susikūrimo istorija, teatre dirbę menininkai, spektaklių ir programų bruožai, kuriuos lėmė orientacija į suaugusį žiūrovą, sugebėjimas vengti masinės kultūros įtakos. Publikacijoje taip pat patikslinami kiti reikšmingi, su žydų teatro Lietuvoje istorija susiję faktai: įrodoma, kad anksčiau klaidingai 1927 m. datuotas spektaklis „Šikišer“ įvyko 1935 m.; atkreipiamas dėmesys į menotyrininkės Aistės Niunkaitės-Račiūnienės argumentuotą atribuciją, nurodančią, jog ilgą laiką su purimšpiliu sietos Gaono muziejuje Vilniuje saugomos lėlės iš tikrųjų buvo sukurtos žydų liaudies meistro iš Kelmės Aharono Chaito, mirusio prieš Antrąjį pasaulinį karą, ir yra dalis kompozicijos, vaizduojančios biblinį karaliaus Saliamono dvarą ir sostą.

Raktažodžiai: lėlių teatras, žydų teatras, marionetė, geto teatras, Antrasis pasaulinis karas, purimšpilis

Numeriai:

2016 - T.23
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2015 - T.22
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2014 - T.21
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2013 - T.20
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2012 - T.19
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2011 - T.18
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2010 - T.17
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2009 - T.16
Nr.1-2, Nr.3-4

2008 - T.15
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2007 - T.14
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2006
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2005
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2004
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2003
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2002
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2001
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4