Lietuvos mokslų akademijos Leidybos skyrius
    Tel. +370 5 2626851, +370 5 2613620 El. paštas leidyba@lma.lt
Menotyra / Studies in Art

ISSN 1392-1002
ISSN 2424-4708 (online)

2008 m. Nr. 4

Lėlės teatro dramaturgija | The dramaturgy of the Lėlė Theatre
Gražina MARECKAITĖ

Straipsnyje aptariama Lėlės teatro dramaturgija, jos raida per penkias dešimtis teatro egzistavimo metų. Autorių, stilių ir krypčių įvairovė šio teatro repertuare atspindi ne tik laiko pokyčius, bet ir specifines lėlių teatro žanrines savybes. Lėlių teatro poreikiai pakoreguoja dramaturgijos žanro definiciją atsižvelgiant į daugiaprasmes lėlių scenos raiškos galimybes, šios teatro rūšies sąlygiškumą. Viena ryškiausių lėlių scenai kuriamos dramaturgijos tendencijų – tai šio literatūros žanro redukcija ligi visiško jo išnykimo arba perėjimo į režisieriaus-dailininko vizualios raiškos „dramaturgiją“. Šis procesas akivaizdus trijuose spektaklio „Eglė žalčių karalienė“ pastatymuose. Paradoksalu, kad tuo pat metu dramaturgiją lėlės teatro scenai kūrė žymiausi Lietuvos poetai bei rašytojai – S. Geda, M. Martinaitis, V. Žilinskaitė ir kt., bendradarbiaujantys su režisieriumi-dailininku V. Mazūru.

Raktažodžiai: lėlių teatras, dramaturgijos tendencijos, repertuaras, mitas, poetika, redukcija, sąlygiškumas, metafora, dailininko teatras

Numeriai:

2016 - T.23
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2015 - T.22
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2014 - T.21
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2013 - T.20
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2012 - T.19
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2011 - T.18
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2010 - T.17
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2009 - T.16
Nr.1-2, Nr.3-4

2008 - T.15
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2007 - T.14
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2006
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2005
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2004
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2003
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2002
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2001
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4