Lietuvos mokslų akademijos Leidybos skyrius
    Tel. +370 5 2626851, +370 5 2613620 El. paštas leidyba@lma.lt
Menotyra / Studies in Art

ISSN 1392-1002
ISSN 2424-4708 (online)

2009 m. Nr. 3-4

Valdovo vaizdinys Stanislovo Augusto karūnavimo iškilmėse Vilniuje | The Image of the Ruler at the Crowning Ceremony of Stanisław August in Vilnius
Lina BALAIŠYTĖ

Straipsnyje, pasitelkus Stanislovo Augusto Poniatovskio karūnavimo proga Vilniuje surengtų iškilmių ir joms skirtų proginių dekoracijų aprašymus, siekiama ištirti, koks idealaus valdovo vaizdinys buvo susiformavęs miesto aplinkoje Poniatovskio valdymo pradžioje. Apžvelgus naujojo valdovo dvaro ir įvairiose visuomenės grupėse kuriamą karaliaus įvaizdį, nagrinėjama, kaip ir kiek jis veikė Vilniaus bendruomenėje.

Raktažodžiai: Stanislovas Augustas Poniatovskis, valdovas, vaizdinys, iškilmės, proginės dekoracijos

Numeriai:

2016 - T.23
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2015 - T.22
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2014 - T.21
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2013 - T.20
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2012 - T.19
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2011 - T.18
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2010 - T.17
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2009 - T.16
Nr.1-2, Nr.3-4

2008 - T.15
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2007 - T.14
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2006
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2005
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2004
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2003
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2002
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2001
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4