Lietuvos mokslų akademijos Leidybos skyrius
    Tel. +370 5 2626851, +370 5 2613620 El. paštas leidyba@lma.lt
Menotyra / Studies in Art

ISSN 1392-1002
ISSN 2424-4708 (online)

2009 m. Nr. 3-4

Vilniaus vyskupo koadjutoriaus Juozapo Stanislovo Sapiegos (1708–1754) dailės rinkinys: socialinio statuso ženklai | The Art Collection of the Vilnius Coadjutor Bishop Józef Stanisław Sapieha (1708–1754): Representation of Social Status
Aistė PALIUŠYTĖ

Straipsnyje analizuojamas iki šiol netyrinėtas Vilniaus vyskupo koadjutoriaus Juozapo Stanislovo Sapiegos dailės rinkinys. Parodoma, kaip jo saugoti kūriniai reprezentavo savininką – Bažnyčios hierarchą ir didikų giminės narį, atskleidžiamas Sapiegos rinkinio ryšys su LDK Katalikų bažnyčios hierarchų ir kitų socialinių grupių kolekcionavimo tradicija, įvertinama jo vieta LDK kolekcionavimo, kaip galios ženklų reprezentavimo, istorijoje.

Raktažodžiai: Juozapas Stanislovas Sapiega, kolekcija, Barokas, XVIII a., vyskupas, reprezentacija, portretas, devocionalija

Numeriai:

2016 - T.23
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2015 - T.22
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2014 - T.21
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2013 - T.20
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2012 - T.19
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2011 - T.18
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2010 - T.17
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2009 - T.16
Nr.1-2, Nr.3-4

2008 - T.15
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2007 - T.14
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2006
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2005
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2004
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2003
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2002
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2001
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4