Lietuvos mokslų akademijos Leidybos skyrius
    Tel. +370 5 2626851, +370 5 2613620 El. paštas leidyba@lma.lt
Menotyra / Studies in Art

ISSN 1392-1002
ISSN 2424-4708 (online)

2010 m. Nr. 3

Kauno muzikos draugija ir lietuvių muzikinės kultūros kontekstas | The Kaunas musical society and the context of Lithuanian musical culture
Laima KIAULEIKYTĖ

Straipsnyje rutuliojama XIX a. Kauno muzikinės kultūros tema (pradžią žr. Kultūrologija, 2007, t. 15; 2009, t. 18). Šįkart publikacijos objektas – Kauno muzikos draugijos veikla, uždavinys – šios veiklos faktografija, trumpa raidos apžvalga. Straipsnio tikslas – bent iš dalies įvertinti Lietuvos muzikos istorijoje šiai draugijai tekusią vietą, apibūdinti jos kultūrinio veiksnumo arealą lietuvių tautinio muzikinio priešaušrio sąlygomis. Publikacijoje skelbiama naujų XIX a. Lietuvos muzikinio sąjūdžio faktų, patikslinami įvardytieji. Sąlygiškai originalu joje tai, jog, dėliojant KMD veiklos nuotrupas, siekiama kuo išsamesnio muzikinių kultūrinių sąskambių konteksto. Straipsnio rezultatai gali būti pritaikyti nuoseklaus XIX a. Lietuvos muzikinės kultūros vaizdo atkūrimui ir vėlesnių probleminių reiškinio tyrimų sklaidai. Panaudoti tradiciniai istoriografinis, lyginamasis, sintezės mokslinio tyrimo metodai.

Raktažodžiai: muzikos draugija, muzikinis sąjūdis, XIX a., Lietuva, Rusijos imperijos Šiaurės Vakarų kraštas, Kaunas, muzika, teatras, muzikinė pramoga

Numeriai:

2016 - T.23
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2015 - T.22
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2014 - T.21
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2013 - T.20
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2012 - T.19
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2011 - T.18
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2010 - T.17
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2009 - T.16
Nr.1-2, Nr.3-4

2008 - T.15
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2007 - T.14
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2006
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2005
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2004
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2003
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2002
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2001
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4