Lietuvos mokslų akademijos Leidybos skyrius
    Tel. +370 5 2626851, +370 5 2613620 El. paštas leidyba@lma.lt
Menotyra / Studies in Art

ISSN 1392-1002
ISSN 2424-4708 (online)

2010 m. Nr. 3

Minimalizmo įtaka pominimalistinio laikotarpio lietuvių muzikai | Influence of minimalism upon post-minimalist Lithuanian music
Rūta GAIDAMAVIČIŪTĖ

Šiame straipsnyje apžvelgiami keleto vidurinės ir jaunosios kartos lietuvių kompozitorių ( J. Janulytės, R. Mažulio, E. Medekšaitės, R. Motiekaičio, R. Kabelio) darbai, turintys sąsajų su minimalizmo estetika. Norima atskleisti, kaip autoriai plėtoja atskirus minimalizmo muzikos bruožus, kokių jungčių esama su kitomis stilistikomis. Išryškinami konstruktyvūs idėjų įgyvendinimo būdai, parodomas atskirų komponavimo principų perimamumas.

Raktažodžiai: minimalizmas, pominimalistinė muzika, superminimalizmas, asketizmas, tolydumas, simetrija, konstruktyvumas, komplementari ritmika, statiškumas

Numeriai:

2016 - T.23
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2015 - T.22
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2014 - T.21
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2013 - T.20
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2012 - T.19
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2011 - T.18
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2010 - T.17
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2009 - T.16
Nr.1-2, Nr.3-4

2008 - T.15
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2007 - T.14
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2006
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2005
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2004
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2003
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2002
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2001
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4