Lietuvos mokslų akademijos Leidybos skyrius
    Tel. +370 5 2626851, +370 5 2613620 El. paštas leidyba@lma.lt
Menotyra / Studies in Art

ISSN 1392-1002
ISSN 2424-4708 (online)

2010 m. Nr. 4

Bandymai atstatyti Radvilų rūmus Vilniuje po maskvėnų okupacijos | Attempts to reconstruct the Radziwiłł Palace in Vilnius after the Moscowian occupation
Lina BALAIŠYTĖ

Straipsnyje, remiantis Boguslovo Radvilos Vilniaus dvaro administratoriaus Kristupo Dobkevičiaus laiškais, aptariama, kaip vyko rūmų prie Vilniaus vartų restauravimas po maskvėnų okupacijos XVII a. viduryje. Dobkevičiaus korespondencija, kurioje atsiskaitoma kunigaikščiui už ūkinę veiklą Vilniaus jurisdikoje, yra įdomus to meto kasdienybės istorijos šaltinis. Jame randame žinių apie socialinę miestiečių padėtį, statybų amatą ir amatininkus, dvaro administravimą, didiko ir urėdininko santykius. Laiškai atskleidžia dar neaptartą istoriografijoje Radvilų rūmų statybos laikotarpį.

Raktažodžiai: Boguslovas Radvila, Vilniaus rezidencija, Kristupas Dobkevičius, statybų amatas, amatininkai

Numeriai:

2016 - T.23
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2015 - T.22
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2014 - T.21
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2013 - T.20
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2012 - T.19
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2011 - T.18
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2010 - T.17
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2009 - T.16
Nr.1-2, Nr.3-4

2008 - T.15
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2007 - T.14
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2006
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2005
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2004
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2003
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2002
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2001
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4