Lietuvos mokslų akademijos Leidybos skyrius
    Tel. +370 5 2626851, +370 5 2613620 El. paštas leidyba@lma.lt
Menotyra / Studies in Art

ISSN 1392-1002
ISSN 2424-4708 (online)

2011 m. Nr. 1

Vienas Šv. Onos paveikslas, jo kontekstas ir istorija | One of the paintings of St. Anne, its context and history
Lijana BIRŠKYTĖ-KLIMIENĖ

Šis straipsnis – bandymas nuvalyti užmaršties dulkes nuo vieno mažai žinomo paveikslo, pirmą kartą eksponuoto 2009–2010 m. Lietuvos nacionalinio muziejaus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštijos ekspozicijoje. Į muziejų iš Marcinkonių parapinės bažnyčios patekusio paveikslo „Šv. Ona, pati trečioji“ (Inv. Nr. T 1036) (1 pav.) stilius ir ikonografija nagrinėjami platesniame kontekste, vykdomos kūrinio pirminės vietos ir istorijos paieškos.

Raktažodžiai: altoriaus paveikslas „Šv. Ona, pati trečioji“, šv. Onos kultas LDK XIV–XVII a., LDK XVI–XVII a. bažnytinė dailė, Švč. Mergelės Marijos su Vaikeliu paveikslas, Čenstakavos Švč. Mergelės Marijos paveikslas, Lietuvos Nacionalinis muzieju

Numeriai:

2016 - T.23
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2015 - T.22
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2014 - T.21
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2013 - T.20
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2012 - T.19
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2011 - T.18
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2010 - T.17
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2009 - T.16
Nr.1-2, Nr.3-4

2008 - T.15
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2007 - T.14
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2006
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2005
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2004
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2003
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2002
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2001
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4