Lietuvos mokslų akademijos Leidybos skyrius
    Tel. +370 5 2626851, +370 5 2613620 El. paštas leidyba@lma.lt
Menotyra / Studies in Art

ISSN 1392-1002
ISSN 2424-4708 (online)

2011 m. Nr. 1

Kryžiaus kelio iliustracijos Lietuvos XIX a. leidiniuose | Illustrations of the Way of the Cross in the 19th century publications in Lithuania
Asta GINIŪNIENĖ

Straipsnyje nagrinėjama mažai tirta kūrybos sritis – XIX a. 14-os stočių Kryžiaus kelio maldynų, vadovų iliustracijos. Nurodomi pagrindiniai šio turinio leidiniai, daugiausia dėmesio skiriant jų apipavidalinimui bei iliustracijoms. Straipsnio tikslas – kontekstualiai panagrinėti knygų iliustracijas, ištirti jų kilmę ir autorystę, aptarti Kristaus kančios kelio knygelių maketavimo principus, paveikslėlių ikonografiją ir meninę formą, taip pat nustatyti jų poveikį Kryžiaus kelio tapybai.

Raktažodžiai: maldynai, 14-os stočių Kryžiaus kelias, grafika, knygų iliustracijos, Juozapas Zavadzkis, Adomas Zavadzkis, Vincentas Smakauskas, Pietro Leoni Bombelli, leidyklos „Laurent de Berny“, „Deberny“

Numeriai:

2016 - T.23
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2015 - T.22
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2014 - T.21
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2013 - T.20
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2012 - T.19
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2011 - T.18
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2010 - T.17
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2009 - T.16
Nr.1-2, Nr.3-4

2008 - T.15
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2007 - T.14
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2006
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2005
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2004
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2003
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2002
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2001
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4