Lietuvos mokslų akademijos Leidybos skyrius
    Tel. +370 5 2626851, +370 5 2613620 El. paštas leidyba@lma.lt
Menotyra / Studies in Art

ISSN 1392-1002
ISSN 2424-4708 (online)

2011 m. Nr. 2

Valstybės teatro baleto trupės gastrolės Monte Karle ir Londone 1935 metais | Guest performances of ballet company of Lithuanian State Theatre in Monte Carlo and London in 1935
Helmutas ŠABASEVIČIUS

Valstybės teatre Kaune 1925 m. pirmą savarankišką spektaklį – Leo Delibes’o „Kopeliją“ – parodžiusios baleto trupės veikla nemažai tyrinėta, paskelbta straipsnių apie atskirus to laikotarpio baleto menininkus – choreografus, šokėjus, taip pat scenografus, prisidėjusius prie šios meno šakos spartaus formavimosi ir augimo. Vis dėlto atskiri prieškario Lietuvos baleto istorijos faktai nusipelno atidesnio žvilgsnio, kompleksiškesnių tyrimų. Toks yra ypatingas šio laikotarpio Lietuvos teatro istorijos faktas – baleto trupės gastrolės Monte Karle ir Londone 1935 m. pradžioje. Šio straipsnio tikslas – naudojantis iki šiol menkai žinoma archyvine medžiaga aptarti šį
reikšmingą Lietuvos respublikos baleto ir kultūros politikos įvykį, išryškinti aplinkybes, kurių kontekste subrendo mintis pristatyti Lietuvos baleto meną užsienyje, atskleisti, kaip šis sumanymas buvo įgyvendintas, kokios buvo (ir galėjo būti) jo kultūrinės ir meninės pasekmės.

Raktažodžiai: baletas, choreografija, reprezentacinis menas, teatro vadyba

Numeriai:

2016 - T.23
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2015 - T.22
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2014 - T.21
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2013 - T.20
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2012 - T.19
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2011 - T.18
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2010 - T.17
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2009 - T.16
Nr.1-2, Nr.3-4

2008 - T.15
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2007 - T.14
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2006
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2005
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2004
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2003
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2002
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2001
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4