Lietuvos mokslų akademijos Leidybos skyrius
    Tel. +370 5 2626851, +370 5 2613620 El. paštas leidyba@lma.lt
Menotyra / Studies in Art

ISSN 1392-1002
ISSN 2424-4708 (online)

2011 m. Nr. 3

Apie XVIII–XIX a. sandūros muzikinį Lietuvos miestelėnų repertuarą | Regarding Lithuanian urban music repertory at the junction of the 18th–19th centuries
Laima KIAULEIKYTĖ

Straipsnyje rutuliojama Lietuvos muzikos istorikų nepelnytai primiršta muzikinės miestų ir miestelių praeities tema. Šįkart publikacijos objektu pasirinkus XVIII–XIX a. sandūros muzikinį miestelėnų repertuarą siekta išsiaiškinti būdingiausius jo bruožus. Aptariama nurodyto tarpsnio Lietuvos muzikavimo topografija, socialinė terpė, muzikuojančiųjų pamėgti žanrai, mokymo ir savišvietos sąlygos, muzikos instrumentai, atsižvelgiama į bendraeuropinį kontekstą. Tik probėgšmais paliečiama kitų autorių tyrinėta muzikinė Vilniaus kultūra.
Straipsnio objektui apibūdinti pasitelkiami aptariamuoju požiūriu menkai naudoti archyviniai šaltiniai – žinomo Zavadskių knygyno prekybos natomis dokumentai. Lietuvos provincijos muzikavimo faktų skurdi ano meto periodinė spauda vis dėlto liudija įvardyto šaltinio mokslinį patikimumą – įsigytos natos tapdavo muzikinio repertuaro atspirtimi. Konkretaus tyrimų objekto atžvilgiu ši duomenų versmė pasirodė iškalbingiausia.
Įsidėmėtina: spausdintų knygyno katalogų ir prekybos dokumentų turinys – skirtingas. Reikšmingais laikyti Lietuvos istorikų (R. Jaso, E. Meilaus) darbai, lenkų ir vokiečių muzikologų veikalai, specialioji periodika.
Tyrimo metodai: lyginamasis, analizė, sintezė.

Raktažodžiai: muzika carinėje Lietuvoje, muzikinės kultūros urbanizacija, miesto muzikos sąjūdis, muzikos stiliaus raida, muzikinis repertuaras, muzikinė pedagoginė literatūra, atlikėjų menas, leidėjai Zavadskiai, natų sklaida

Numeriai:

2016 - T.23
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2015 - T.22
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2014 - T.21
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2013 - T.20
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2012 - T.19
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2011 - T.18
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2010 - T.17
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2009 - T.16
Nr.1-2, Nr.3-4

2008 - T.15
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2007 - T.14
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2006
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2005
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2004
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2003
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2002
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2001
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4