Lietuvos mokslų akademijos Leidybos skyrius
    Tel. +370 5 2626851, +370 5 2613620 El. paštas leidyba@lma.lt
Menotyra / Studies in Art

ISSN 1392-1002
ISSN 2424-4708 (online)

2011 m. Nr. 3

Stanisławo Moniuszkos Vilniaus laikotarpio bažnytinė kūryba. I dalis: bendra apžvalga, giesmės ir kūriniai vargonams | The spiritual creation of Stanisław Moniuszko in Vilnius period. Part I: a review, canticles and writings for the organs
Laima BUDZINAUSKIENĖ

Kompozitoriaus Stanisławo Moniuszkos (1819–1872) bažnytinė kūryba – plati, bet mažai tyrinėta tema. Straipsnio objektas – Vilniaus laikotarpiu (1839–1858)  sukurtos giesmės ir kompozicijos vargonams aptariamos bendrame kompozitoriaus bažnytinės kūrybos bei veiklos kontekste. Šis darbas – pirmoji autorės publikacija, skirta Moniuszkos Vilniaus laikotarpio bažnytinei kūrybai (antroje bus apžvelgiami kūriniai chorui bei stambių formų kompozicijos – mišios, litanijos ir kt.). Straipsnio uždavinys – Vilniuje sukurtų giesmių ir kūrinių vargonams faktografija bei jų įvertinimas ne tik Moniuszkos kūrybos, bet ir lenkų, lietuvių muzikos istorijos kontekste. Straipsnyje skelbiami nauji kompozitoriaus kūrybos faktai, patikslinami anksčiau įvardytieji. Moniuszkos bažnytinė kūryba nagrinėjama remiantis Vilniaus, Varšuvos ir Maskvos bibliotekų fonduose saugomais rankraščiais bei spaudiniais, kompozitoriaus laiškais, kitais paskelbtais šaltiniais. Straipsnyje naujomis įžvalgomis papildyti lenkų ir lietuvių muzikologų Moniuszkos kūrybos tyrimai1. Darbe taikyti istoriografinis, lyginamasis, sintezės mokslinio tyrimo metodai.

Raktažodžiai: XIX amžius, Vilnius, Stanisławas Moniuszko, bažnytinė muzika, giesmės, kūriniai vargonams

Numeriai:

2016 - T.23
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2015 - T.22
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2014 - T.21
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2013 - T.20
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2012 - T.19
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2011 - T.18
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2010 - T.17
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2009 - T.16
Nr.1-2, Nr.3-4

2008 - T.15
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2007 - T.14
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2006
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2005
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2004
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2003
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2002
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2001
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4