Lietuvos mokslų akademijos Leidybos skyrius
    Tel. +370 5 2626851, +370 5 2613620 El. paštas leidyba@lma.lt
Menotyra / Studies in Art

ISSN 1392-1002
ISSN 2424-4708 (online)

2011 m. Nr. 4

Modernaus būsto idėja tarpukario Lietuvoje: tarp funkcionalizmo ir tautinio romantizmo | The idea of a modern home in interwar Lithuania: between functionalism and national romanticism
Lijana ŠATAVIČIŪTĖ

Straipsnio objektas – tarpukario Lietuvos gyvenamieji interjerai, kurie aptariami modernaus ir konservatyvaus požiūrių santykio aspektu. Remiantis istoriografiniu, kultūriniu ir faktografiniu-analitiniu metodais, pasitelkus rašytinę ir archyvinę medžiagą, siekiama apžvelgti teorinį diskursą, išsiaiškinti, kokios idėjos buvo propaguojamos įrengiant nepriklausomybės laikotarpio lietuvių gyvenamąsias erdves ir kaip modernios gyvensenos estetika buvo įgyvendinama praktikoje.

Raktažodžiai: tarpukario kasdienybės kultūra, 3–4-ojo dešimtmečio interjerai, tautinis stilius, funkcionalizmas, racionalizmas

Numeriai:

2016 - T.23
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2015 - T.22
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2014 - T.21
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2013 - T.20
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2012 - T.19
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2011 - T.18
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2010 - T.17
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2009 - T.16
Nr.1-2, Nr.3-4

2008 - T.15
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2007 - T.14
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2006
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2005
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2004
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2003
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2002
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2001
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4