Lietuvos mokslų akademijos Leidybos skyrius
    Tel. +370 5 2626851, +370 5 2613620 El. paštas leidyba@lma.lt
Menotyra / Studies in Art

ISSN 1392-1002
ISSN 2424-4708 (online)

2011 m. Nr. 4

Vieno dokumento pėdsakais: Misiūnų ūkio meno vertybių 1940 m. aprašas ir jo perskaitymai | Following the trail of one document: the inventory of artworks of the Misiūnai estate of 1940 and its interpretations
Giedrė JANKEVIČIŪTĖ

Publikacijoje pristatomas nepriklausomos Lietuvos valstybės veikėjo Stasio Šilingo kolekcijos, sukauptos šeimos užmiesčio name Misiūnų ūkyje, aprašas, sudarytas 1940 m. vasarą prasidėjus dvarų nacionalizacijai, ir galimi šio inventoriaus dailėtyrinio skaitymo būdai. Dokumentas yra skelbtas ir nagrinėtas anksčiau, tad šiuo atveju ieškoma naujos prieigos prie jau žinomo duomenų šaltinio ir taisomi ankstesnių interpretacijų netikslumai. Publikaciją sudaro dvi dalys: šaltinio tekstas ir jo komentaras. Komentuojant šaltinį siekta atskleisti kolekcijos sudarytojo skonį, dailės rinkimo motyvus ir kuo Šilingo rinkinys tipiškas tarpukario Lietuvai.

Raktažodžiai: dvaro dailė, dailės istorijos šaltiniai, Vladas Eidukevičius, dailės istoriografija, kolekcijų istorija, kultūros vertybių nacionalizavimas, Misiūnų ūkis, nacionalinis stilius, portretas, Jonas Prapuolenis, Stasys Šilingas, Kazys Šimonis

Numeriai:

2016 - T.23
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2015 - T.22
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2014 - T.21
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2013 - T.20
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2012 - T.19
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2011 - T.18
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2010 - T.17
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2009 - T.16
Nr.1-2, Nr.3-4

2008 - T.15
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2007 - T.14
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2006
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2005
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2004
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2003
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2002
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2001
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4