Lietuvos mokslų akademijos Leidybos skyrius
    Tel. +370 5 2626851, +370 5 2613620 El. paštas leidyba@lma.lt
Menotyra / Studies in Art

ISSN 1392-1002
ISSN 2424-4708 (online)

2012 m. Nr. 1

Lietuvos žydų dailininko Juozapo Levinsono-Benari veikla tarpukariu | The activity of a Jewish Lithuanian artist Joseph Levinson-Benari in the interwar period
Evelina BUKAUSKAITĖ

Straipsnis parengtas magistro baigiamojo darbo „Žydų kilmės dailininkų įtaka XX a. I p. Lietuvos meninės kultūros modernėjimui“ pagrindu (darbas apgintas Vilniaus dailės akademijoje 2010 m., darbo vadovė doc. dr. Giedrė Jankevičiūtė). Straipsnyje pristatomas menkai žinomas žydų kilmės Lietuvos menininkas Juozapas Levinsonas-Benari. Kaip ir dauguma tuometinių menininkų, puoselėjusių Lietuvos kultūrą nuo pirmųjų šalies nepriklausomybės dienų, Levinsonas-Benari reiškėsi keliose meno šakose: teatro dailės, teatro specifinio lavinimo, grafikos (taikomosios ir vaizduojamosios), architektūros. Priklausė ne vienai organizacijai („Vilkolakiui“, Lietuvių meno kūrėjų draugijai, Šv. Luko cechui). Rūpinosi paveldo ir kultūros išsaugojimu.
Bičiuliavosi su daugeliu to meto iškilių asmenų. Ši publikacija turėtų padėti artimiau pažinti Lietuvos tarpukario dailę ir jos veikėjus.

Raktažodžiai: 1918–1939 kultūros procesai, Kaunas, žydų dailė, teatras, grafika

Numeriai:

2016 - T.23
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2015 - T.22
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2014 - T.21
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2013 - T.20
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2012 - T.19
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2011 - T.18
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2010 - T.17
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2009 - T.16
Nr.1-2, Nr.3-4

2008 - T.15
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2007 - T.14
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2006
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2005
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2004
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2003
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2002
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2001
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4