Lietuvos mokslų akademijos Leidybos skyrius
    Tel. +370 5 2626851, +370 5 2613620 El. paštas leidyba@lma.lt
Menotyra / Studies in Art

ISSN 1392-1002
ISSN 2424-4708 (online)

2012 m. Nr. 2

Lietuvos baletas mokslinių tyrimų perspektyvoje | Lithuanian ballet in the perspective of scientific research
Helmutas ŠABASEVIČIUS

Straipsnyje aptariamas Lietuvos baletas kaip mokslinių tyrimų objektas; apžvelgiama šios meno rūšies tyrimų genezė; pristatomi svarbiausi baleto tyrinėtojai, jų darbai aptariami kitų menotyros krypčių mokslinių tyrimų kontekste; išskiriamos dvi pagrindinės baleto reiškinius nagrinėjančios metodologinės kryptys: istorinis metodas ir kritinė atskirų reiškinių refleksija. Konstatuojamas XX a. II pusėje įsitvirtinęs atsargus, faktografinis, fiksuojantysis, polemikos vengiantis baleto reiškinių analizavimo pobūdis ir šios tradicijos įtaka šiuolaikiniams negausiems baleto meno tyrimams.

Raktažodžiai: choreografija, baletas, šiuolaikinis šokis, moksliniai tyrimai, šaltiniai

Numeriai:

2016 - T.23
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2015 - T.22
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2014 - T.21
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2013 - T.20
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2012 - T.19
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2011 - T.18
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2010 - T.17
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2009 - T.16
Nr.1-2, Nr.3-4

2008 - T.15
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2007 - T.14
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2006
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2005
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2004
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2003
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2002
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2001
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4