Lietuvos mokslų akademijos Leidybos skyrius
    Tel. +370 5 2626851, +370 5 2613620 El. paštas leidyba@lma.lt
Menotyra / Studies in Art

ISSN 1392-1002
ISSN 2424-4708 (online)

2012 m. Nr. 3

Vilnietis pianistas, kompozitorius, pedagogas Ludwikas Nowickis (1830–1886): tėvynėje ir tremtyje | Vilnius’ pianist, composer, teacher Ludwik Nowicki (1830–1886): in fatherland and in exile
Vida BAKUTYTĖ

Straipsnio objektas – vilniečio muziko Ludwiko Nowickio (apie 1830–1886) kūrybinė biografija, kuri nusipelno atskiro dėmesio Lietuvos muzikos istorijos tyrimuose: dėl šaltinių stokos ji iki šiol mažai tyrinėta1. Šios publikacijos tikslas – atskleisti Nowickio veiklos gaires (pianistas, kompozitorius, pedagogas, dirigentas), apibūdinti jo kūrybos bruožus, akcentuoti kompozitoriaus dėmesį Abiejų Tautų Respublikos istorijos tematikai bei Adomo Mickevičiaus kūrybai ir su tuo susijusius pasiekimus istorinio polonezo žanro srityje. Pasitelkus naujus šaltinius, straipsnyje įvertinamas vilniečio kūrybinis ir pedagoginis darbas Lietuvoje ir Rusijos gilumoje (Ufoje, Kazanėje), kur 1863 m. jis buvo ištremtas kaip sukilimo dalyvis. Straipsnyje aptariamieji kūriniai eksponuojami pirmą kartą. Naudojami analitinis-kritinis, loginės analizės bei istorinis lyginamasis metodai.

Raktažodžiai: XIX amžius, Lietuva, Rusija, Vilnius, Ludwikas Nowickis, fortepijoninė muzika, istorinis polonezas

Numeriai:

2016 - T.23
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2015 - T.22
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2014 - T.21
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2013 - T.20
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2012 - T.19
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2011 - T.18
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2010 - T.17
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2009 - T.16
Nr.1-2, Nr.3-4

2008 - T.15
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2007 - T.14
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2006
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2005
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2004
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2003
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2002
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2001
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4