Lietuvos mokslų akademijos Leidybos skyrius
    Tel. +370 5 2626851, +370 5 2613620 El. paštas leidyba@lma.lt
Menotyra / Studies in Art

ISSN 1392-1002
ISSN 2424-4708 (online)

2012 m. Nr. 3

Stanisławo Moniuszkos Vilniaus laikotarpio bažnytinė kūryba. II dalis: „Aušros Vartų litanijos“ ir mišios | The spiritual creation of Stanisław Moniuszko in Vilnius period. Part II: Litanies of the Gates of Dawn and masses
Laima BUDZINAUSKIENĖ

Kompozitorius Stanisławas Moniuszko (1819–1872) Vilniuje sukūrė didžiąją dalį bažnytinių kūrinių. Straipsnio objektas – „Aušros Vartų litanijos“, mišios ir kiti religinės tematikos vokaliniai-instrumentiniai kūriniai, sukomponuoti Vilniuje (1839–1858). Šis darbas – antroji autorės publikacija, skirta Moniuszkos Vilniaus laikotarpio bažnytinei kūrybai (pirmoje buvo pateikta bendra apžvalga, aptartos giesmės ir kūriniai vargonams)1. Šiame straipsnyje nagrinėjamos nepelnytai užmirštų Moniuszkos kūrinių sukūrimo prielaidos, aptariama jų reikšmė bendrame to meto Vilniuje skambėjusių bažnytinių kūrinių kontekste, atrandamos naujos įžvalgos muzikos ir liturginio teksto santykyje ir pan. Tai bandymas atskleisti profesionaliosios kūrybos pritaikymo problemą Vilniaus bažnytinių kapelų repertuare ir apskritai kai kuriuos kūrybos sakralumo raiškos aspektus. Remiantis Vilniuje ir Varšuvoje išlikusiais archyviniais šaltiniais, muzikų laiškais, periodika bei specialiąja literatūra tikslinami faktai, aptariamas vietinis ir tarptautinis Moniuszkos kūrinių kontekstas. Darbe taikyti kritinės šaltinių analizės, istoriografinis, lyginamasis metodai.

Raktažodžiai: XIX amžius, Vilnius, Stanisławas Moniuszko, bažnytinė muzika, „Aušros Vartų litanijos“, mišios

Numeriai:

2016 - T.23
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2015 - T.22
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2014 - T.21
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2013 - T.20
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2012 - T.19
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2011 - T.18
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2010 - T.17
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2009 - T.16
Nr.1-2, Nr.3-4

2008 - T.15
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2007 - T.14
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2006
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2005
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2004
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2003
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2002
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2001
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4