Lietuvos mokslų akademijos Leidybos skyrius
    Tel. +370 5 2626851, +370 5 2613620 El. paštas leidyba@lma.lt
Menotyra / Studies in Art

ISSN 1392-1002
ISSN 2424-4708 (online)

2012 m. Nr. 3

Vilnius, Varšuva, Paryžius: Lenkijos šiuolaikinės muzikos draugijos Vilniaus skyriaus veiklos programinės gairės (1930–1939) | Vilnius, Warsaw, Paris: prospective guidelines of activities conducted by the Vilnius Branch of the Polish Society for Contemporary Music (1930–1939)
Rūta STANEVIČIŪTĖ

Straipsnyje nagrinėjama Lenkijos šiuolaikinės muzikos draugijos Vilniaus skyriaus veikla 1930–1939 m. Tyrime analizuojamos organizacijos susikūrimo prielaidos, programinės gairės, tarptautiniai ryšiai1. Remiantis Vilniuje ir Varšuvoje išlikusiais archyviniais šaltiniais, muzikų laiškais, tarpukario periodika ir specialiąja literatūra tikslinami skyriaus istorijos faktai, atskleidžiamas vietinis ir tarptautinis jo veiklos kontekstas. Darbe taikyti kritinės šaltinių analizės, istoriografinis, lyginamasis metodai.

Raktažodžiai: Tarptautinė šiuolaikinės muzikos draugija, Lenkijos šiuolaikinės muzikos draugijos Vilniaus skyrius, moderni muzika, XX a. muzikos sklaida, Vilniaus radijo stotis, „Jaunųjų lenkų muzikų draugija“ Paryžiuje, Tadeuszas Szeligowskis, Stanisław

Numeriai:

2016 - T.23
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2015 - T.22
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2014 - T.21
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2013 - T.20
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2012 - T.19
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2011 - T.18
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2010 - T.17
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2009 - T.16
Nr.1-2, Nr.3-4

2008 - T.15
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2007 - T.14
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2006
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2005
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2004
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2003
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2002
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2001
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4