Lietuvos mokslų akademijos Leidybos skyrius
    Tel. +370 5 2626851, +370 5 2613620 El. paštas leidyba@lma.lt
Menotyra / Studies in Art

ISSN 1392-1002
ISSN 2424-4708 (online)

2012 m. Nr. 4

Architektūros teorija XVIII a. Lietuvoje | Architectural theory in the 18th century Lithuania
Rasa BUTVILAITĖ

Straipsnyje nagrinėjami XVIII a. architektūros teorijos LDK ypatumai ir raida. Gvildenami šios mokslo srities tekstai, sukurti Vilniaus ir Polocko jėzuitų, dominikonų ir pranciškonų, taip pat pasaulietinių institucijų aplinkoje. Aptariami konservatyvūs ir modernūs architektūros teorijos raidos aspektai, žanrinė specializacija, sąsajos su šios srities Vakarų Europos ir Lenkijos darbais.

Raktažodžiai: architektūros teorija, XVIII a., Apšvietos epocha, architektūros mokymas, vienuolijos, Jean Louis Rossignoli, Mykolas Dudzinskis, Kazimieras Kamienskis, Tomas Javerovskis, Liudvikas Glovickis

Numeriai:

2016 - T.23
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2015 - T.22
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2014 - T.21
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2013 - T.20
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2012 - T.19
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2011 - T.18
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2010 - T.17
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2009 - T.16
Nr.1-2, Nr.3-4

2008 - T.15
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2007 - T.14
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2006
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2005
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2004
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2003
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2002
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2001
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4