Lietuvos mokslų akademijos Leidybos skyrius
    Tel. +370 5 2626851, +370 5 2613620 El. paštas leidyba@lma.lt
Menotyra / Studies in Art

ISSN 1392-1002
ISSN 2424-4708 (online)

2012 m. Nr. 4

Ecclesia parochialis in oppido Szaule murata, tituli SS. Petri et Pauli apostolorum, habens omnem decorem
Aleksandra SZYMANOWICZ–HREN

Kościół św. św. Piotra i Pawła w Szawlach jest jedną z największych i najbardziej zaskakujących stylowo siedemnastowiecznych realizacji sakralnych na terenie Żmudzi. Niniejszy artykuł porządkuje i uzupełnia informacje dotyczące okoliczności powstania świątyni, jak również podejmuje próbę wskazania proweniencji zastosowanych w niej form artystycznych. W wyniku analizy porównawczo-stylistycznej sygnalizuje zagadnienie recepcji francuskiego manieryzmu na terenie Wielkiego Księstwa Litewskiego.

: Szawle, Żmudź, Krzysztof Radziwiłł „Sierotka”, Jan Maria Bernardoni, Philibert de l’Orme, Jacques Androuet du Cerceau, Jeremiasz i Rudolf Wyssenbach, manieryzm francuski

Numeriai:

2016 - T.23
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2015 - T.22
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2014 - T.21
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2013 - T.20
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2012 - T.19
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2011 - T.18
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2010 - T.17
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2009 - T.16
Nr.1-2, Nr.3-4

2008 - T.15
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2007 - T.14
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2006
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2005
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2004
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2003
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2002
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2001
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4