Lietuvos mokslų akademijos Leidybos skyrius
    Tel. +370 5 2626851, +370 5 2613620 El. paštas leidyba@lma.lt
Menotyra / Studies in Art

ISSN 1392-1002
ISSN 2424-4708 (online)

2012 m. Nr. 4

Nauji architektūros istorijos šaltiniai: architektas Juozapas Fontana | In search of new sources of the history of architecture: architect Giuseppe Fontana
Auksė KALADŽINSKAITĖ

Straipsnis parengtas Auksės Kaladžinskaitės podoktorantūros stažuotės Vilniaus universitete metu. Podoktorantūros stažuotė finansuojama pagal Europos Sąjungos struktūrinių fondų Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos, Mokslininkų ir kitų tyrėjų mobilumo ir studentų mokslinių darbų skatinimo priemonės (VP1-3.1-ŠMM-01) įgyvendinamą projektą „Podoktorantūros (post doc) stažuočių įgyvendinimas Lietuvoje“. Straipsnio tikslas – pristatyti naują LDK architektūros istorijos šaltinį – Vitebsko bernardinų Šv. Antano bažnyčios statybos sutarties aktikaciją. Straipsnyje atskleidžiamos šio užsakymo istorinės aplinkybės ir reikšmė architekto Juozapo Fontanos profesinėje karjeroje. Skelbiami architekto gyvenimo ir kūrybos duomenys padeda įvertinti jo įnašą į LDK vėlyvojo baroko architektūros evoliuciją ir savitumą.

Raktažodžiai: Juozapas Fontana, Teklė Ona Oginskienė, Marcijonas Mykolas Oginskis, bernardinai, architektūros užsakymas, sutartis, Vitebsko Šv. Antano bažnyčia, Vilnius, XVIII a., vėlyvasis barokas

Numeriai:

2016 - T.23
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2015 - T.22
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2014 - T.21
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2013 - T.20
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2012 - T.19
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2011 - T.18
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2010 - T.17
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2009 - T.16
Nr.1-2, Nr.3-4

2008 - T.15
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2007 - T.14
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2006
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2005
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2004
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2003
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2002
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2001
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4