Lietuvos mokslų akademijos Leidybos skyrius
    Tel. +370 5 2626851, +370 5 2613620 El. paštas leidyba@lma.lt
Menotyra / Studies in Art

ISSN 1392-1002
ISSN 2424-4708 (online)

2013 m. Nr. 4

Sovietmečio dailės tyrimų istoriografija ir jos dekonstrukcija: Vinco Kisarausko (1934–1988) atvejis | Historiography of Soviet art studies and its deconstruction. Case study: Vincas Kisarauskas
Milda ŽVIRBLYTĖ

Tyrime aptariami Lietuvos sovietmečio dailės istoriografijoje galiojantys diskursai kvestionuojant nonkonformizmo stereotipą bei binarinėmis schemomis pagrįstą mąstymą. Siekiama atsakyti į klausimą, kiek ištirta Lietuvos sovietmečio modernizmo problematika, ir nustatyti aspektus, kurie leistų praplėsti šio reiškinio supratimą, bei sukurti naują sovietmečio dailės tyrimų diskursą. Koncentruojamasi į šiuos probleminius klausimus: skirties tarp oficialiosios ir neoficialiosios dailės, pavyzdinio faktografinių duomenų komplekso ir sovietmečio dailės konteksto. Metodologinio lūžio būtinybė šio laikotarpio dailės tyrimuose atskleidžiama vieno ryškiausio ir įtakingiausio sovietmečio epochos dailininko Vinco Kisarausko kūrybos pavyzdžiu.

Raktažodžiai: nonkonformizmas, sovietinis modernizmas, kūrybos laisvė, sovietmetis, Vincas Kisarauskas, vizualusis posūkis, erdvinis posūkis, metodologinis lūžis, kritinė meno geografija

Numeriai:

2016 - T.23
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2015 - T.22
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2014 - T.21
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2013 - T.20
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2012 - T.19
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2011 - T.18
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2010 - T.17
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2009 - T.16
Nr.1-2, Nr.3-4

2008 - T.15
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2007 - T.14
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2006
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2005
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2004
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2003
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2002
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2001
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4