Lietuvos mokslų akademijos Leidybos skyrius
    Tel. +370 5 2626851, +370 5 2613620 El. paštas leidyba@lma.lt
Menotyra / Studies in Art

ISSN 1392-1002
ISSN 2424-4708 (online)

2014 m. Nr. 1

Nieznane realizacje gdańskiego rzeźbiarza Wilhelma Richtera w Wielkim Księstwie Litewskim | The unknown works of a Gdansk Sculptor Wilhelm Richter in the territory of Grand Duchy of Lithuania
Dorota PIRAMIDOWICZ

W artykule został skrótowo przedstawiony dorobek Wilhelma Richtera, gdańskiego rzeźbiarza i budowniczego epoki baroku. Zwrócono uwagę na współpracę rzeźbiarza z Abrahamem van den Blocke, prowadzącym jeden z największych warsztatów rzeźbiarsko-architektonicznych w Gdańsku oraz na wspólne realizacje artystów. Autorka, odwołując się do dokumentów przechowywanych w londyńskiej British Library, wskazuje kolejne, nieznane dotychczas obiekty dłuta Richtera, zamówione w jego pracowni i finansowane przez Kazimierza Leona Sapiehę. Były to kamienne portale, przeznaczone pierwotnie do sapieżyńskiego pałacu w Wilnie, a ostatecznie ulokowane w kościele (lub klasztorze) kartuzów w Berezie. Mogły one być analogiczne do portali, które Richter wykonał do katedry gnieźnieńskiej – z wielobarwnych marmurów i alabastru w układzie pasowym, z figurami alegorycznymi na naczółkach i reliefami pośrodku zwieńczenia. Ponadto, na fasadę bereskiej świątyni trafiły dwa ozdobne kartusze z herbami zakonu kartuzów i fundatora. W pracowni Richtera miała również zostać wykonana para marmurowych sarkofagów przeznaczonych na doczesne szczątki Sapiehy i jego żony, Teodory Krystyny z Tarnowskich. Przedstawione dokumenty stanowią niezbity dowód kontaktów litewskiego magnata z gdańskim środowiskiem rzeźbiarskim.

: Wilhelm Rihter, Abraham van den Blocke, rzeźbiarze gdańscy, architektura Wielkiego Księstwa Litewskiego, kartuzja w Berezie, pałac Sapiehów w Wilnie, Georg Schwengel, Kazimierz Leon Sapieha, mecenat magnacki

Numeriai:

2016 - T.23
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2015 - T.22
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2014 - T.21
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2013 - T.20
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2012 - T.19
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2011 - T.18
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2010 - T.17
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2009 - T.16
Nr.1-2, Nr.3-4

2008 - T.15
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2007 - T.14
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2006
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2005
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2004
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2003
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2002
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2001
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4