Lietuvos mokslų akademijos Leidybos skyrius
    Tel. +370 5 2626851, +370 5 2613620 El. paštas leidyba@lma.lt
Menotyra / Studies in Art

ISSN 1392-1002
ISSN 2424-4708 (online)

2014 m. Nr. 1

Wistycze – z historii kultury cysterskiej w Wielkim Księstwie Litewskim | Wistycze – Cistercian artistic culture in the Grand Duchy of Lithuania
Marcin ZGLIŃSKI

Artykuł poświęcono kulturze artystycznej klasztoru cysterskiego w Wistyczach (obecnie Białorus, litewska nazwa miejscowości to Vištyčai; białoruska: Вістычы; rosyjska: Вистычи). Omówiona została historia opactwa, w tym losy po przejęciu kościoła na cerkiew w 1831 r. oraz próby rewindykacji w okresie międzywojennym. Autor datuje powstanie projektu kościoła na lata ok. 1679–1697 i wiąże go ze środowiskiem warszawskim, być może z Isidore Affaiatatim lub Janem Chrzcicielem Ceronim. Fasadę z 1748 r. przypisano Józefowi Fontannie (III). Omówione zostały nieznane dotąd fotografie wnętrza kościoła, na których widoczne są m. in. rokokowy ołtarz główny z ok. poł. XVIII w., pokrewny dziełom z terenów Lubelszczyzny i Podlasia, łączonych z puławskim warsztatem Jana Eliasza Hofmanna, a także ambona z lat 90. XVIII w. Cudowny obraz Matki Boskiej Wistyckiej, ikona z końca XV w. lub początku XVI w., została najpewniej zamówiona przez Jana Juriewicza Zabrzezińskiego, fundatora pierwszego kościoła w Wistyczach, w warsztacie białoruskim lub nowogrodzkim. 

: zakony w Wielkim Księstwie Litewskim, cystersi, architektura sakralna, Wistycze, Isidore Affaitati, Jan Chrzciciel Ceroni, Józef Fontana (III), Jan Eliasz Hofman, ikona Matki Boskiej Wistyckiej, cudowne obrazy Matki Boskiej

Numeriai:

2016 - T.23
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2015 - T.22
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2014 - T.21
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2013 - T.20
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2012 - T.19
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2011 - T.18
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2010 - T.17
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2009 - T.16
Nr.1-2, Nr.3-4

2008 - T.15
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2007 - T.14
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2006
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2005
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2004
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2003
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2002
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2001
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4