Lietuvos mokslų akademijos Leidybos skyrius
    Tel. +370 5 2626851, +370 5 2613620 El. paštas leidyba@lma.lt
Menotyra / Studies in Art

ISSN 1392-1002
ISSN 2424-4708 (online)

2014 m. Nr. 2

Lyties performatyvumo ir pornoptikono vizualizacija: Gintaro Varno spektaklio „Publika“ atvejis | Visualisation of gender performativity and pornopticon: case study of the performance “Publika” by Gintaras Varnas
Gintarė NARAUSKAITĖ

Straipsnyje trumpai apžvelgiama performatyvaus lytiškumo teorija ir jai būdingi teiginiai, kurie nurodo, kad lytiškumas, seksualumas nėra stabilus, tačiau nuolat besikeičiantis, transgresyvus darinys. Judith Butler suformuota teorija atskleidžia, kad lytis kuriama per normų citavimą, performatyvų aktą. Straipsnyje nagrinėjamai kultūrinės lyties kategorijai, seksualumui būdingas žaidimas įtvirtintais stereotipais. Ši normų apropriacija taip pat ir kritikuoja stereotipus, kurie unifikuoja visuomenėje veikiančius individus. Lyties performatyvumo teorija konfrontuoja su įtvirtintomis konotacijomis, neigdama heteroseksualumo autentiškumą pripažįsta visas lytiškumo, seksualumo išraiškas. Straipsnyje taip pat reprezentuojama, kaip lyties performatyvumas įveiksminamas gėjų bendruomenėse, o jose besiskleidžianti seksualizuojanti erotinė energija įsteigia pornoptikono teritoriją. Teorinėje apžvalgoje atskleidžiama stereotipizuojanti galios dinamika, kurianti marginalizacines praktikas gėjų bendruomenėse. Remiantis aptartomis teorinėmis perspektyvomis, antroje darbo dalyje analizuojamas 2010 metų Gintaro Varno spektaklis „Publika“. Atliktoje analizėje ir interpretacijoje pristatomi gėjų subkultūroms būdingi homoseksualių vyrų vaizdiniai, kurie įtaigiai ir vizualiai reprezentuojami spektaklyje. Atskleidžiamas spektaklio gėjų performatyvus žaidimas tapatybėmis, lytiškumo ir seksualumo standartais. Straipsnyje analizuojama, kaip spektaklio personažai, žaisdami homoseksualaus žvilgsnio (homosexual gaze) galia, tarpusavio interakcijose ir kūnuose įveiksmindami erotizuojančią energiją, kuria pornoptikono erdvę.

Raktažodžiai: lyties performatyvumas, pornoptikonas, homoseksualumas, seksualumas, kultūrinė lytis, gėjų subkultūros (radical faeries, leathermen), twink, seksualizacija, stereotipai

Numeriai:

2016 - T.23
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2015 - T.22
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2014 - T.21
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2013 - T.20
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2012 - T.19
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2011 - T.18
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2010 - T.17
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2009 - T.16
Nr.1-2, Nr.3-4

2008 - T.15
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2007 - T.14
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2006
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2005
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2004
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2003
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2002
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2001
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4