Lietuvos mokslų akademijos Leidybos skyrius
    Tel. +370 5 2626851, +370 5 2613620 El. paštas leidyba@lma.lt
Menotyra / Studies in Art

ISSN 1392-1002
ISSN 2424-4708 (online)

2014 m. Nr. 3

XIX a. muzikinio šaltinio pėdsakais: Vilniaus seminarijos knygos istorija, kontekstas ir turinys | Following the footprints of a musical source of the 19th century: history, context and contents of Vilnius seminary’s book
Laima BUDZINAUSKIENĖ, Agnė JANUŠAITĖ

Straipsnyje siekiama bent fragmentiškai atskleisti XIX a. I pusės Vilniaus diecezinės seminarijos ir greta veikusios Šv. Jurgio bažnyčios muzikinį gyvenimą. Pagrindinis publikacijos objektas yra Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos fonduose saugomi rankraščiai – du identiški muzikos kūrinių partijų rinkiniai (Basso vocale ir Canto secundo), publikacijoje vadinami Vilniaus seminarijos knyga. Nors šaltinis nepateikia ir negali pateikti išsamaus seminarijos muzikinio gyvenimo vaizdo, jis vertingomis detalėmis papildo Vilniaus bažnyčių ir seminarijų istoriją. Rasti rankraščiai – visų pirma Vilniaus diecezinės seminarijos ir Šv. Jurgio bažnyčios kapelos veiklos atspindys, fiksuojantis repertuarą sudariusius kūrinius ir apeigų metu skambėjusią muziką. Antra vertus, Vilniaus seminarijos knyga – itin retas reiškinys bažnytinių kapelų repertuaro kontekste: tarp XIX a. I pusės bažnytinės muzikos rankraščių pavyzdžių nebuvo sutinkami tokios didelės apimties kūrinių partijų rinkiniai; aptariamasis šaltinis neabejotinai išsiskiria ir daugiakalbystės aspektu. Šiame straipsnyje bandoma išskirti, kokie kūriniai vyravo Vilniaus seminarijos knygoje, kurie buvo dažniausiai atliekami, kas lėmė jų populiarumą, apžvelgiamos čia randamos kompozitorių Józefo Elsnerio ir Karolio Kurpińskio kompozicijos.

Raktažodžiai: XIX amžius, Vilnius, seminarija, Šv. Jurgio bažnyčia, Vilniaus seminarijos knyga, Józefas Elsneris, Karolis Kurpińskis

Numeriai:

2016 - T.23
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2015 - T.22
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2014 - T.21
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2013 - T.20
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2012 - T.19
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2011 - T.18
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2010 - T.17
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2009 - T.16
Nr.1-2, Nr.3-4

2008 - T.15
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2007 - T.14
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2006
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2005
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2004
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2003
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2002
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2001
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4