Lietuvos mokslų akademijos Leidybos skyrius
    Tel. +370 5 2626851, +370 5 2613620 El. paštas leidyba@lma.lt
Menotyra / Studies in Art

ISSN 1392-1002
ISSN 2424-4708 (online)

2014 m. Nr. 3

Muzikinis ugdymas Vilniaus mokytojų institute 1875–1900 m. | Musical education at Vilnius Teacher Training Institute in 1875–1900
Kamilė RUPEIKAITĖ

Straipsnyje, remiantis Lietuvos valstybės istorijos archyve saugoma medžiaga, pirmą kartą aptariamas muzikinis ugdymas Vilniaus mokytojų institute nuo jo įkūrimo 1875 m. iki 1900-ųjų. Muzikinis ugdymas aptariamuoju instituto veikimo laikotarpiu neatsiejamas nuo carinės Rusijos ideologijos ir kultūros bei stačiatikių bažnyčios tradicijų. Institute buvo mokoma rusų kompozitorių kūrinių, liaudies dainų, parankių caro valdžiai ir rusinimo politikai.
Straipsnyje aptariama instituto įkūrimo istorija, dainavimo ir muzikos mokymas kitų disciplinų kontekste, mokymo programos, instituto auklėtinių praktika ir muzikos dėstymo prie instituto įkurtoje miesto mokykloje sistema, personalijos. Tarp asmenų, kurių veiklai ir nuopelnams skiriama daugiausia dėmesio, yra pirmasis dainavimo, istorijos ir geografijos mokytojas Vasilijus Spaskis, institute dėstęs 1875–1883 m. Iš aprašų ir minimų apdovanojimų akivaizdu, kad jis pasižymėjo aukšta kvalifikacija ir profesionalumu, savo darbo metais sugebėjo išugdyti kokybiškai ir darniai keliais balsais giedojusį instituto chorą.

Raktažodžiai: Vilniaus mokytojų institutas, muzikinis ugdymas, Vasilijus Spaskis, dainavimas

Numeriai:

2016 - T.23
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2015 - T.22
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2014 - T.21
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2013 - T.20
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2012 - T.19
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2011 - T.18
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2010 - T.17
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2009 - T.16
Nr.1-2, Nr.3-4

2008 - T.15
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2007 - T.14
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2006
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2005
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2004
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2003
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2002
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2001
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4