Lietuvos mokslų akademijos Leidybos skyrius
    Tel. +370 5 2626851, +370 5 2613620 El. paštas leidyba@lma.lt
Menotyra / Studies in Art

ISSN 1392-1002
ISSN 2424-4708 (online)

2014 m. Nr. 4

1578 m. Zapyškio parapijos aprūpinimo aktas | The donation for Zapyškis parish in the year 1578
Guoda GEDIMINSKAITĖ

1578 m. Povilo Sapiegos aprūpinimo Zapyškio parapijai aktas, kurio originalas neišlikęs, tačiau žinoma Lomžos vyskupijos archyve saugoma liudijimo kopija, laikytinas ankstyviausiu šiandien turimu tiesioginiu rašytiniu šaltiniu apie parapiją bei jai priklausiusias Zapyškio ir Gelgaudiškio bažnyčias. Iki šiol nepublikuotas, o ankstesniuose tyrimuose interpretuotas dar gana fragmentiškai ir nevienareikšmiškai3, dokumentas neabejotinai svarbus Zapyškio parapijos ir bažnyčios istorijai. Be to, aktas aktualus kaip šaltiniotyros objektas, leidžiantis kelti šaltinio funkcionavimo ir konteksto klausimus. Šiuo straipsniu siekiu ne tik paskelbti 1578 m. aprūpinimo akto Zapyškio parapijai kopijos nuorašą, bet ir jį pildyti šaltinio vertimu į lietuvių kalbą bei faktografiniu ir kritiniu komentaru. Publikacijoje stengiuosi šaltinį perteikti kuo autentiškiau, dėl to laikausi originalo rašybos ir skyrybos. Dokumentą verčiu pažodžiui, tačiau, siekdama teksto sklandumo, taikau ir lietuvių kalbos gramatikos normas – prireikus keičiu sakinio struktūrą, įterpiu praleistą žodį, suvienodinu skyrybą.


Raktažodžiai: Povilas Sapiega, Zapyškio parapija, Zapyškio bažnyčia, Gelgaudiškio bažnyčia, aprūpinimo aktas, LDK bažnytiniai užrašymai, XVI a.

Numeriai:

2016 - T.23
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2015 - T.22
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2014 - T.21
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2013 - T.20
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2012 - T.19
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2011 - T.18
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2010 - T.17
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2009 - T.16
Nr.1-2, Nr.3-4

2008 - T.15
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2007 - T.14
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2006
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2005
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2004
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2003
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2002
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2001
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4