Lietuvos mokslų akademijos Leidybos skyrius
    Tel. +370 5 2626851, +370 5 2613620 El. paštas leidyba@lma.lt
Menotyra / Studies in Art

ISSN 1392-1002
ISSN 2424-4708 (online)

2015 m. Nr. 3

Grigališkoji psalmodija Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje XV–XVIII a. | Gregorian psalmody in the Great Duchy of Lithuania in the 15th–18th centuries
Jonas VILIMAS

Straipsnio objektas yra iki šiol Lietuvoje beveik netyrinėta sritis – tai grigališkoji psalmodija ir jos istoriniai pavidalai Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje oficialiu krikščioniškuoju laikotarpiu. Dėl tematikos sudėtingumo ir platumo koncentruojamasi ne į visas psalmodijos apraiškas, o tik į jos išraišką liturginėse valandose. Pagrindinis tyrimo dėmesys sutelktas į psalmių tonų kadencijas, kaip geriausiai atspindinčias gyvavusias jų giedojimo tradicijas.

Raktažodžiai: psalmė, psalmodija, antifona, grigališkasis choralas, liturginės valandos, LDK

Numeriai:

2016 - T.23
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2015 - T.22
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2014 - T.21
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2013 - T.20
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2012 - T.19
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2011 - T.18
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2010 - T.17
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2009 - T.16
Nr.1-2, Nr.3-4

2008 - T.15
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2007 - T.14
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2006
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2005
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2004
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2003
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2002
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2001
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4