Lietuvos mokslų akademijos Leidybos skyrius
    Tel. +370 5 2626851, +370 5 2613620 El. paštas leidyba@lma.lt
Menotyra / Studies in Art

ISSN 1392-1002
ISSN 2424-4708 (online)

2015 m. Nr. 3

Muzikinis ugdymas XIX a. Vilniaus žydiškose švietimo įstaigose | Musical training at Jewish educational institutions in Vilnius in the 19th century
Kamilė RUPEIKAITĖ

Straipsnyje, remiantis Lietuvos valstybės istorijos archyvo (LVIA) medžiaga ir XIX a. II p. – XX a. pr. publikuota švietimo situaciją Vilniuje nušviečiančia literatūra, pirmą kartą aptariamas muzikinis ugdymas keliose XIX a. Vilniaus žydiškose švietimo įstaigose. Carinės Rusijos ideologija ir kultūros politika ryškiai atsispindėjo ir žydiškose lavinimo įstaigose – valdiškose buvo mokoma rusų kompozitorių kūrinių ir liaudies dainų, parankių caro valdžiai ir rusinimo politikai, privačias steigti buvo leidžiama, jei mokymas jose buvo organizuojamas rusų kalba. Straipsnyje fragmentiškai pagal išlikusius duomenis aptariama muzikinio ugdymo keliose žydiškose institucijose specifika, mokymo programos, personalijos.

Raktažodžiai: Vilniaus rabinų mokykla, Vilniaus žydų mokytojų institutas, žydiškos privačios mergaičių mokyklos, muzikinis ugdymas, dainavimas

Numeriai:

2016 - T.23
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2015 - T.22
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2014 - T.21
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2013 - T.20
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2012 - T.19
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2011 - T.18
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2010 - T.17
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2009 - T.16
Nr.1-2, Nr.3-4

2008 - T.15
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2007 - T.14
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2006
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2005
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2004
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2003
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2002
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2001
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4