Lietuvos mokslų akademijos Leidybos skyrius
    Tel. +370 5 2626851, +370 5 2613620 El. paštas leidyba@lma.lt
Menotyra / Studies in Art

ISSN 1392-1002
ISSN 2424-4708 (online)

2015 m. Nr. 3

Orkestras Lietuvos miesto muzikinėje kultūroje: Vilniaus atvejis (XIX a.) | Orchestra in the Lithuanian urban musical culture: a case study of Vilnius (19th century)
Vida BAKUTYTĖ

Straipsnyje siekiama pateikti apibendrinančias įžvalgas apie orkestro vaidmenį XIX a. Lietuvos miesto kultūroje. Ši tema daugiau tyrinėta dvarų (periferijoje) ir Katalikų bažnyčios kultūros kontekste. Tuo tarpu miestiškos kultūros formavimosi procese besikuriantys orkestrai ir jų funkcionavimas viešajame miesto muzikiniame sąjūdyje – mažiau tirta sritis. Pastebima, kad XIX a. pr. Lietuvoje vis dar dėl klasicizmo tradicijos poveikio orkestru dažnai vadinta vos kelių ar keliolikos muzikantų ansamblis. Orkestro sudėties ir jo paskirties raidos spartą Vakarų Europoje lėmė simfoninio žanro plėtros savitumai. Ši tendencija reflektavo ir Lietuvoje. Straipsnio tikslas – remiantis turima faktine medžiaga atskleisti tiek pačios orkestro sąvokos, tiek jo vaidmens miestiškoje kultūroje kaitą. Naudoti šaltinių analizės, analitinis-kritinis, istorinis lyginamasis metodai.

Raktažodžiai: XIX a., Lietuva, Vilnius, orkestras

Numeriai:

2016 - T.23
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2015 - T.22
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2014 - T.21
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2013 - T.20
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2012 - T.19
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2011 - T.18
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2010 - T.17
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2009 - T.16
Nr.1-2, Nr.3-4

2008 - T.15
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2007 - T.14
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2006
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2005
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2004
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2003
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2002
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2001
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4