Lietuvos mokslų akademijos Leidybos skyrius
    Tel. +370 5 2626851, +370 5 2613620 El. paštas leidyba@lma.lt
Menotyra / Studies in Art

ISSN 1392-1002
ISSN 2424-4708 (online)

2015 m. Nr. 4

Ignacas Kliukovskis ir jo neparašyta Visuotinė meno istorija | Ignacy Klukowski and his unwritten General History of Art
Rūta JANONIENĖ

Straipsnyje aptariama Vilniaus meno mokyklos auklėtinio Ignaco Kliukovskio (Kliukauskas, Klukowski, 1803–1862) asmenybė, pateikiama naujų jo biografijos duomenų, pristatoma mažai žinoma jo kaip meno tyrinėtojo ir meno istoriko veikla. Autorius savo darbų neišspausdino, planuota parašyti Visuotinė meno istorija liko vos pradėta, tačiau jo idėjos sklido gyvenimo pabaigoje draugams rašytuose laiškuose.

Raktažodžiai: Ignacas Kliukovskis, Edvardas Jonas Römeris, Bronislovas Zaleskis, meno istorija, Didžioji emigracija, Vilniaus universitetas, Paryžius

Numeriai:

2016 - T.23
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2015 - T.22
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2014 - T.21
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2013 - T.20
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2012 - T.19
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2011 - T.18
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2010 - T.17
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2009 - T.16
Nr.1-2, Nr.3-4

2008 - T.15
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2007 - T.14
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2006
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2005
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2004
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2003
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2002
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2001
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4