Lietuvos mokslų akademijos Leidybos skyrius
    Tel. +370 5 2626851, +370 5 2613620 El. paštas leidyba@lma.lt
Menotyra / Studies in Art

ISSN 1392-1002
ISSN 2424-4708 (online)

2015 m. Nr. 4

Apie britus Lietuvoje, arba Williamo Henry’o Langhorne’o kelionė į Veprius | On the British in Lithuania, or William Henry Langhorne’s journey to Vepriai
Jolita MULEVIČIŪTĖ

Publikuojamas šaltinis – škotų kunigo W. H. Langhorne’o prisiminimai apie XIX a. 5 deš. įvykusią jo kelionę į Lietuvą. Šis tekstas suteikia informacijos apie to meto Europos kelionių kultūrą ir keliavimo sąlygas Rusijos imperijoje. Jis praplečia žinias apie mažai tyrinėtus kultūrinius Didžiosios Britanijos ir Lietuvos ryšius, o kartu patikslina Lietuvos dvarų ir giminių istorijos duomenis.

Raktažodžiai: Didžioji Britanija, anglomanija, kelionės, Lietuvos dvarai, giminių istorija, Vepriai, Bower Saint Clairai

Numeriai:

2016 - T.23
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2015 - T.22
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2014 - T.21
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2013 - T.20
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2012 - T.19
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2011 - T.18
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2010 - T.17
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2009 - T.16
Nr.1-2, Nr.3-4

2008 - T.15
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2007 - T.14
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2006
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2005
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2004
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2003
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2002
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2001
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4