Lietuvos mokslų akademijos Leidybos skyrius
    Tel. +370 5 2626851, +370 5 2613620 El. paštas leidyba@lma.lt
Menotyra / Studies in Art

ISSN 1392-1002
ISSN 2424-4708 (online)

2015 m. Nr. 4

Lietuvių dailininkų veikla Vokietijoje 1946–1950 metais: reprezentacija ar išsigelbėjimas per kultūrą | The work of exiled Lithuanian artists in Germany in 1946–1950: representation or salvation through culture
Rasa ŽUKIENĖ

Straipsnyje analizuojamas lietuvių dailininkų meninis gyvenimas sunkiu II pasaulinio karo pabaigos laikotarpiu, kai, palikę savo šalį, jie stengėsi išgyventi Vokietijoje ir vėliau įsitvirtinti kitose Vakarų pasaulio šalyse. Straipsnyje siekiama atsakyti į klausimą, kokie sociopolitiniai veiksniai lėmė lietuvių menininkų aktyvumą ypač sunkiomis sąlygomis gyvenant Vokietijos išvietintųjų asmenų (DP’s) stovyklose, kokios buvo to aktyvumo pasekmės. Straipsnyje koncentruojamasi į dailės parodų rengimą ir jų tikslus. Lietuvos, Vokietijos ir JAV archyvuose naujai aptikta medžiaga leidžia teigti, kad parodų rengimas nebuvo traktuojamas vien tik kaip meninio gyvenimo reiškinys. Tai buvo suvokiama kaip politinis tikslas, siekimas kultūros priemonėmis keisti sąjungininkų valdžios Vokietijoje požiūrį į išvietintuosius asmenis iš Rytų Europos, būdas įrodyti politinį bei kultūrinį atskirumą nuo Sovietų Sąjungos. Straipsnyje išryškėja ir kita, neigiama smarkiai angažuoto politiniams tikslams lietuvių meninio gyvenimo Vokietijoje pusė: lietuvių menininkų mąstysena liko konservatyvi, jų integracija į Vakarų meno kontekstą emigravus į kitas pasaulio šalis, daugiausiai JAV, buvo silpna arba netgi neįmanoma.

Raktažodžiai: Lietuvos dailė, II pasaulinis karas, karo pabėgėliai, išvietintieji asmenys (DP’s), išvietintųjų asmenų stovyklos Vokietijoje, Freiburgo dailės ir amatų mokykla, dailės parodos, reprezentacija

Numeriai:

2016 - T.23
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2015 - T.22
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2014 - T.21
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2013 - T.20
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2012 - T.19
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2011 - T.18
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2010 - T.17
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2009 - T.16
Nr.1-2, Nr.3-4

2008 - T.15
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2007 - T.14
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2006
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2005
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2004
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2003
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2002
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2001
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4