Lietuvos mokslų akademijos Leidybos skyrius
    Tel. +370 5 2626851, +370 5 2613620 El. paštas leidyba@lma.lt
Menotyra / Studies in Art

ISSN 1392-1002
ISSN 2424-4708 (online)

2016 m. Nr. 1

Z dziejów radziwiłłowskiej Połoneczki | Połoneczka – Radziwiłł family heritage. Residence and church
Katarzyna KOLENDO-KORCZAK

Artykuł poświęcony jest historii i zabytkom miejscowości Połoneczka (obecnie Białoruś) związanymi szczególnie z działalnością dwóch przedstawicieli rodu Radziwiłłów – Macieja (1749–1800) i Konstantego (1793–1869). Wzniesiony w ostatniej ćwierci XVIII w. i przekształcony w pierwszej połowie XIX w. pałac o interesującej architekturze pełnił zarówno rolę centrum życia kulturalnego, jak też mieścił bogatą bibliotekę, archiwum i zbiory sztuki.
Drewniany kościół parafialny przebudowany w stylu neogotyckim według projektu warszawskiego architekta Konstantego Wojciechowskiego w 1897 r. mieścił cenne barokowe wyposażenie, częściowo związane z fundacjami Radziwiłłów. Na szczególną uwagę zasługują znane ze wzmianek archiwalnych paramenta unickie sprawiane do rzymsko-katolickiej świątyni świadczące o nie tylko zgodnym współistnieniu wiernych obu obrządków, ale również o wspólnym użytkowaniu kościoła.

: Keywords: architektura sakralna, Konstanty Wojciechowski, rezydencje w Wielkim Księstwie Litewskim, Radziwiłłowie, Konstanty Radziwiłł, Maciej Radziwiłł, biblioteki w Wielkim Księstwie Litewskim, Połoneczka, unici, paramenta unickie

Numeriai:

2016 - T.23
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2015 - T.22
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2014 - T.21
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2013 - T.20
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2012 - T.19
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2011 - T.18
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2010 - T.17
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2009 - T.16
Nr.1-2, Nr.3-4

2008 - T.15
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2007 - T.14
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2006
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2005
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2004
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2003
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2002
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2001
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4